Zәmanәt
Zəmanət 

Gold Zəmanət Sertifikatının Təyinatı :  Mobil, TV, Dect telefon, Planşet.

 Üstünlüklər :

* Məhsulun istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla),  istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar ( mayenin daxil olması və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində və ya elektrik cərəyanından yaranan zədələnmələrə şamil olunur.

* Məhsulların aksesuarlarından başqa (istisna: TV pult), istənilən detalına şamil olunur – ekran, plata, kamera, batareya, şarj birləşdiricisi, dinamiklar, aux yuvası, korpus.

* Gold Zəmanət Sertifikatının şərtlərinə aid olan hissə öncə təmir olunur. Həmin hissənin təmiri mümkün olmadığı təqdirdə zəmanət müddəti ərzində qüsürlu hissə yalnız 1 (bir) dəfə yeni hissə ilə əvəz edilir.

* Gold Zəmanət Sertifikatına uyğun olaraq təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü istehsal zəmanəti müddəti verilir.

* Təmir 14 iş gününü keçərsə, əldə etdiyiniz məhsulun 100 % dəyərində yenisini əldə edirsiniz.

* Müştəri məhsulu təmir üçün təqdim etdikdə məhsulun təmirə yararlı olub-olmaması (diaqnostika nəticəsində ) qərarı yalnız “Baku Service Company” və onun səlahiyyətli servis mərkəzi tərəfindən verilir.

*  Məhsul Servis Mərkəzinə təhvil verildikdə diaqnostika olunur. Nəticədə təmir müddətinin 48 saatdan çox olacağı müəyyən olunarsa, bu zaman müştəriyə əvəzedici məhsul verilir.

* Nağd və taksit şəklində əldə edilmiş məhsulu müştəri Gold Zəmanət Sertifikatı vasitəsi ilə 30 gün ərzində istənilən səbəbdən qaytara bilər.

Bu halda Gold  Zəmanət Sertifikatının güzəştli şərti tətbiq edilmiş hesab edilir və Gold Zəmanət Sertifikatının qaytarılması icra edilmir.

* Böyük ölçülü televizorlar (ölçüsü 32+ düymdən yuxarı olanlar) müştərinin ünvanından səlahiyyətli servis mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən götürülür.

* Gold Zəmanət Sertifikatı qüvvədə olduğu  müddətdə   kompensasiya şərtləri ilə  məhsulu dəyişmək imkanı verilir . Cədvəl 1

* Gold Zəmanət Sertifikatı qüvvədə olduğu    müddətdə  məhsul təmirə yararsız olduğu halda kompensasiya aşağıda göstərilən şəkildə təmin olunur. Cədvəl 1 ( İstisna: məhsul daha öncə Gold Zəmanət Sertifikatı  əsasında təmir  edilibsə və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, təmir məbləği kompensasiya məbləğindən çıxılacaq).

* Müştəri məhsulu təmir etdirmək istəmirsə, həmin məhsula Cədvəl 1-də qeyd olunan şərtlər ilə kompensasiya tətbiq edilir.

*Kompensasiya şərtlərindən yararlanmaq üçün məhsulun qutu və aksesuarları tam komplekt şəkildə servisə təqdim edilməlidir.

* Müştəri məhsulu nisyə alış şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ nisyə alış öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.

Cədvəl 1

Müddət

Kompensasiya %

1 ay ərzində

100%

2-3  aylar ərzində

80%

4 -6  aylar ərzində

70%

7  -9  aylar ərzində

60%

10 -24  aylar ərzində

50%

 

Gold Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil.

* Müştəri məhsulu diaqnostika və ya təmirə təqdim edərkən yaddaşında olan məlumat və faylların saxlanılmasına zəmanət verilmir.

* Account ( Şəxsi hesab) kod açması, proqram təminatları  şamil olunmur.

* Gold Zəmanət Sertifikatının şərtlərinə əsasən  məhsul təmir olunub və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, Gold Zəmanət Sertifikatının qüvvədə olduğu  müddətdə  kompensasiya şərtləri ilə məhsulu dəyişmək imkanı verilmir.

* Müştəri Gold Zəmanət Sertifikatının şərtlərindən yararlanaraq ilk müraciətində məhsulu təmir etdirməyi  seçdiyi halda,  Gold Zəmanət Sertifikatı  üzrə ikinci və daha sonraki müraciətlərində məhsulu qaytarma hüququnu itirmiş sayılır.

* Gold Zəmanət Sertifikatının şərtlərinə istifadə nəticəsində yaranan estetik və kosmetik qüsurlar  şamil olunmur.

* Cihazın korpusunda yaranan qüsur cihazın  işləməməsinə səbəb olmadığı halda korpusun təmiri və dəyişdirilməsi icra olunmur.

* Cihaz enerji topladıqdan sonra fəaliyyət göstərərsə, (müddətdən aslı olmayaraq ) cihazın batareyasının təmiri və dəyişdirilməsi icra olunmur.

Qeyd olunanan hallarda Gold Zəmanət Sertifikatının şərtləri dayandırılmış hesab olunur.

* Məhsula “Baku Service Company” və səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühəndis, müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda Gold Zəmanət Sertifikatı ləğv olunur və  Gold Zəmanət Sertifikatının ödəniş məbləği geri qaytarılmır. Həmçinin müştəri Gold Zəmanət Sertifikatından istifadə hüququnu itirir.

 * Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş qeyd edilən tarixdə icra edilmədikdə Gold Zəmanət Sertifikatı qüvvədən düşür. Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra Gold Zəmanət Sertifikatı əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

Təmir üçün müraciət  qaydaları :

* Gold Zəmanət Sertifikatı.

* Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi (məhsul sahibinin).

* Gold Zəmanət Sertifikatında qeyd edilən seriya/imei nömrəsi ilə müştərinin təqdim etdiyi məhsulun seriyası/imei nömrəsi eyni olmalıdır.

* Məhsulun qutusu və aksesuarları.

Dual Zəmanət Sertifikatının şərtləri 15.08.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Gold Zəmanət Sertifikatının şərtləri 01.05.2024 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

 

Silver Zəmanət qiyməti - 6%

 

Üstünlüklər :

* İstehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanətdən əlavə həmin müddət qədər (marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində) texniki xidmətin göstərilməsi.

* Silver Zəmanət müddəti ərzində məhsulda yaranan istehsal qüsurlarının ödənişsiz aradan qaldırılması.

* Məhsulun təmir müddəti 7 iş gününü keçdiyi halda təmir müddəti bitənə qədər alıcının əvəzedici məhsulla təmin olunması (soyuducu, paltaryuyan, qabyuyan, TV, quruducu, kombi, notbuk).

* Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində müştəriyə həmin məhsulun satış müqaviləsində göstərilən məbləğinə (bu məbləğə yalnız məhsulun qiyməti daxildir, digər xərclər daxil edilmir) uyğun məhsulun verilməsi.

* Böyük məişət əşyalarının ünvandan götürülməsi, təmirdən sonra ünvana təhvil verilməsi (Televizorlar 32+ düymdan yuxarı).

* Xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmətin göstərilməsi.

* Məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı sualların “ 991” çağrı mərkəzi tərəfindən cavablandırılması.

 

Aşağıdakılar Silver Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil:

* Zəmanət öhdəlikləri və pulsuz texniki xidmət, məhsulun komplektinə daxil olan aksesuarlara (məhsuldan sökülmədən ayrıla bilən hissələr) şamil edilmir.

* Şəxsi (məişət, ailə) ehtiyaclar üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmə məqsədi və həmçinin onun birbaşa təyinatına uyğun olmayan digər məqsədlərlə istifadə edilərsə.

Qeyd olunan hallarda Silver Zəmanət Sertifikatının şərtləri dayandırılmış hesab olunur:

* Məhsulda “Baku Service Copmany”dən kənar servis və ya mütəxəssis tərəfindən təmir cəhdi izləri aşkarlanarsa, eyni zamanda məhsulun konstruksiyasında və ya sxemində İstehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmayan səbəbdən zədə yaranarsa.

* Naməlum səbəblərdən, bədbəxt hadisələrin, istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin düşünülmüş və ya ehtiyatsız hərəkətlərinin təsiri nəticəsində məhsulda qüsur yaranarsa.

* Rütubət, yüksək və ya aşağı  temperatur, korroziya, oksidləşmə, məhsulun içərisinə kənar əşyaların (maddələrin), həşərat/canlıların düşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş mexaniki zədələnmələr aşkar olunarsa.

*Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə Silver Zəmanət Sertifikatı qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra Silver Zəmanət Sertifikatı əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

Təmir üçün müraciət  qaydaları :

* Silver Zəmanət Sertifikatı.

* Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

Silver Zəmanət Sertifikatının şərtləri 07.03.2024 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Silver Zəmanət Sertifikatının şərtləri 07.03.2024 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

 

Platinum Zəmanət Sertifikatı və onun şərtləri.

Platinum Zəmanət qiyməti

Müddət

Ödəmə tipi

%

6 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

7%

12 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

12%

24 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

17%

Platinum Zəmanət Sertifikatının Təyinatı: Mobil, notbuk, monoblok, PC, ağıllı saat, qulaqlıq, oyun konsolu, portativ dinamik, akustik sistem.

  1. “Platinum Zəmanət Sertifikatı” aşağıda qeyd olunan hallarda cihazlarda yaranmış qüsura görə verilir.

* Məhsulun istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla), istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar (mayenin daxil olması və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində yaranan zədələnmələr kimi hallara şamil olunur.

* Məhsulların aksesuar və notbukların klaviaturanın düymələri istisna olmaqla istənilən detalına şamil olunur : ekran, plata, kamera, şarj birləşdiricisi, dinamiklər, aux yuvası, SSD/HDD yaddaş, operativ yaddaş, disk oxuyucu, usb girişi, hdmi girişi, videokart, batareya, soyutma sistemi.

* Platinum Zəmanət Sertifikatının şərtlərinə aid olan hissə öncə təmir olunur. Həmin hissəsin təmiri mümkün olmadığı təqdirdə zəmanət müddəti ərzində qüsürlu hissə yalnız 1 (bir) dəfə yeni hissə ilə əvəz edilə bilər.

* Məhsul servisə təhvil verildiyi anda diaqnostika olunaraq təmir müddəti 48 saatdan artıq olduğu müəyyən olunarsa, bu zaman müştəriyə əvəzedici məhsul verilir (notbuk, mobil).

* Təmir müddəti 14 iş günü ərzində həyata keçirilir. Ehtiyat hissəsi olmadığı halda 60 günə qədər uzadıla bilər.

* Təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 60 (altımış) təqvim günü istehsal zəmanət müddəti verilir. Təmirin mümkün olmaması yalnız “BSC” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən təyin edilir.

* Məhsul (cihaz) yalnız təmir olunur, onun dəyişdirilməsi və qaytarılması mümkün deyil.

* Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda əldə edilmiş zəmanət müddəti əsnasında aşağıda göstərilmiş Cədvəl 1-ə uyğun kompensasiya təqdim edilir. ( İstisna: daha öncə “Platinum Zəmanət Sertifikatı” əsasında təmir  edilibsə və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, təmir məbləği kompensasiya məbləğindən çıxılacaq ).

 

Cədvəl 1

Şərtlərin qüvvədə olma müddətinin başlanması anından müştərinin müraciət müddəti

Kompensasiya məbləği

1- 3 aylar ərzində

məhsulun alış qiymətinin 75%-i;

4-6  aylar ərzində

məhsulun alış qiymətinin 65%-i;

7-9 aylar ərzində

məhsulun alış qiymətinin 55%-i;

10-12  aylar ərzində

məhsulun alış qiymətinin 50%-i.

13-24 aylar ərzində

məhsulun alış qiymətinin 30%-i.

 

  1. Aşağıdakılar “Platinum Zəmanət Sertifikatı” təminatına aid deyil.

* Müştəri məhsulu diaqnostika və ya təmirə təqdim edərkən yaddaşında olan məlumatların, faylların, proqramların saxlanılmasına zəmanət verilmir.

* “Platinum Zəmanət Sertifikatı”-nın şərtləri istifadə nəticəsində yaranan estetik və kosmetik qüsurlara şamil olunmur.

* Account ( Şəxsi hesab) kod açması, proqram təminatları, adapter və notbukun klaviaturanın düymələrinə şamil olunmur.

* Müştəri məhsulu “Nisyə alış” şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ “Nisyə alış” öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.

* Cihazın korpusunda yaranan qüsur cihazın  işləməməsinə səbəb olmadığı halda korpusun təmiri və dəyişdirilməsi icra olunmur.

* Cihaz enerji topladıqdan sonra fəaliyyət göstərərsə, (müddətdən aslı olmayaraq ) cihazın batareyasının təmiri və dəyişdirilməsi icra olunmur.

  1. Qeyd olunnan hallarda “Platinum Zəmanət Sertifikatı”nın şərtləri dayandırılmış hesab olunur.

 * Məhsula “BSC” şirkətinin səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühəndis, müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda “Platinum Zəmanət Sertifikatı” ləğv olunur və “Platinum Zəmanət Sertifikatın”nın  ödəniş məbləği qaytarılmır. (Müştəri “Platinum Zəmanət Sertifikatı”nın istifadə hüququnu itirir).

  * Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə “Platinum Zəmanət Sertifikatı” qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra “Platinum Zəmanət Sertifikatı” əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

  1. Təmir üçün müraciət qaydaları :

* Platinum Zəmanət Sertifikatı.

* Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi (məhsul sahibinin).

* Platinum Zəmanət Sertifikatında qeyd edilən seriya/imei ilə müştərinin təqdim etdiyi məhsulun seriyası/imei eyni olmalıdır.

* Məhsulun qutusu və aksesuarları.

Platinum Zəmanət Sertifikatının şərtləri 07.03.2024 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Platinum Zəmanət Sertifikatının şərtləri 07.03.2024 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

Üstünlüklər :

* İstehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanətdən əlavə həmin müddət qədər (marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində) texniki xidmətin göstərilməsi.

* VİP Zəmanət müddəti ərzində məhsulda yaranan istehsal qüsurlarının ödənişsiz aradan qaldırılması.

* Məhsulun təmir müddəti 7 iş gününü keçdiyi halda təmir müddəti bitənə qədər alıcının əvəzedici məhsulla təmin olunması (soyuducu, paltaryuyan, qabyuyan, TV, quruducu, kombi, notbuk).

* Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində müştəriyə həmin məhsulun satış müqaviləsində göstərilən məbləğinə (bu məbləğə yalnız məhsulun qiyməti daxildir, digər xərclər daxil edilmir) uyğun məhsulun verilməsi.

* Böyük məişət əşyalarının ünvandan götürülməsi, təmirdən sonra ünvana təhvil verilməsi (Televizorlar 32+ düymdan yuxarı).

* Xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmətin göstərilməsi.

* Məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı sualların “ 991” çağrı mərkəzi tərəfindən cavablandırılması.

 

                   Tariflər aşağıda göstərildiyi kimidir :

VİP Zəmanət qiyməti - 6%

 
 

                                                                                   

                                                               VİP MƏHSUL Təyinatı :

Soyuducu: Kompressor, fan motor, plata, sensor, displey plata, klapanlar, taymer, bimetal.

Paltaryuyan: Plata, motor, baraban, bak hissələri, pompa, qızdırıcı, pressuri, şkif.

Qabyuyan: plata, motor, bak, pompa, qızdırıcı, sensor, su sayğacı.

Bişirmə avadanlıqları: plata, alışqan bloku, vintillər, kontaktor.

Mikrodalğalı soba: transformator, maqnitron, plata, membran, kondinsator, diod, mikrik,  motorlar, lampa.

Elektrik soba: motor, plata.

Aspirator: plata, motor, idarəetmə düymələri, qapağın tənzimləmə mexanizmi.

Kondisioner: kompressor, plata, 4yol hissə, kapilyar, radiator, sensor, step motor.

TV: LED, (ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wifi bloku.

Monitor: Ekran, Plata, Sensor, idarəetmə paneli.

Quruducu: Plata, motor, pompa, qapı kilidi, qızdırıcı, sensorlar, baraban, sayğac, kompressor.

Kombi: Plata, pompa, klapan, sensorlar, qaz vintili, yanma kamerası, fan motor.

Notbuk: LCD Ekran, plata, HDD yaddaş ( sərt disk ), operativ yaddaş, ODD oxuyucu.

Ev kinoteatrı, Soundbar, Musiqi Mərkəzi: Plata , idarə etmə paneli, Disk oxuducular.

Qəhvə dəmləyən: Plata, üyüdücü blok, qızdırıcı.

Ət çəkən:Plata ,motor, reduktor.

Generator ütü: pompa, qızdırıcı,su bakı, klapan, plata.

Süpürgəli tozsoran: motor, plata.

Robot tozsoran: motor, sensorlar, təkərlər.

Elektrikli tozsoran: motor, plata.sss

Tozsoran: plata, motor.

Aşağıdakılar VİP Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil:

* Zəmanət öhdəlikləri və pulsuz texniki xidmət, məhsulun komplektinə daxil olan aksesuarlara (məhsuldan sökülmədən ayrıla bilən hissələr) şamil edilmir.

* Şəxsi (məişət, ailə) ehtiyaclar üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmə məqsədi və həmçinin onun birbaşa təyinatına uyğun olmayan digər məqsədlərlə istifadə edilərsə.

 

Qeyd olunan hallarda VİP Zəmanət Sertifikatının şərtləri dayandırılmış hesab olunur:

* Məhsulda “Baku Service Copmany”dən kənar servis və ya mütəxəssis tərəfindən təmir cəhdi izləri aşkarlanarsa, eyni zamanda məhsulun konstruksiyasında və ya sxemində İstehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmayan səbəbdən zədə yaranarsa.

* Naməlum səbəblərdən, bədbəxt hadisələrin, istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin düşünülmüş və ya ehtiyatsız hərəkətlərinin təsiri nəticəsində məhsulda qüsur yaranarsa.

* Rütubət, yüksək və ya aşağı  temperatur, korroziya, oksidləşmə, məhsulun içərisinə kənar əşyaların (maddələrin), həşərat/canlıların düşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş mexaniki zədələnmələr aşkar olunarsa.

*Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə VİP Zəmanət Sertifikatı qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra VİP Zəmanət Sertifikatı əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

VİP Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş VİP Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

 

Üstünlüklər :

* İstehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanətdən əlavə həmin müddət qədər (marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində) texniki xidmətin göstərilməsi.

* VİP Zəmanət müddəti ərzində məhsulda yaranan istehsal qüsurlarının ödənişsiz aradan qaldırılması.

* Məhsulun satış tarixindən 1 il müddətində sıradan çıxmış aksesuarları təqdim etməklə aşağıda qeyd olunan aksesuarların yalnız bir  dəfə əvəzlənməsi.

* Məhsulun təmir müddəti 7 iş gününü keçdiyi halda təmir müddəti bitənə qədər alıcının əvəzedici məhsulla təmin olunması (soyuducu, paltaryuyan, qabyuyan, TV, quruducu, kombi, notbuk).

* Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində müştəriyə həmin məhsulun satış müqaviləsində göstərilən məbləğinə (bu məbləğə yalnız məhsulun qiyməti daxildir, digər xərclər daxil edilmir) uyğun məhsulun verilməsi.

* Böyük məişət əşyalarının ünvandan götürülməsi, təmirdən sonra ünvana təhvil verilməsi (Televizorlar 32+ düymdən yuxarı).

* Xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmətin göstərilməsi.

* Məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı sualların  “ 991” çağrı mərkəzi tərəfindən cavablandırılması.

 

               Tariflər aşağıda göstərildiyi kimidir :

VİP AKSESUAR/MƏHSUL

Qiymət

10%

 

 VIP AKSESUAR/MƏHSUL təyinatı:

Soyuducu: kompressor, fan motor, plata, sensor, displey plata, klapanlar, taymer, bimetal; Aksesuar: məhsulun içərisində olan plastik və şüşə əşyalar, qapı rezini;

Paltaryuyan: plata, motor, baraban, bak hissələri, pompa, qızdırıcı, pressuri, şkif; Aksesuar: su şlanqları, qapı rezini (diafragma), filterlər;                           

Qabyuyan: plata, motor, bak, pompa, qızdırıcı, sensor, su sayğacı; Aksesuar: su şlanqları ,filterlər , məhsulun içərisində olan plastik və dəmir aksesuarlar;

Bişirmə avadanlıqları: plata, alışqan bloku, vintillər, kontaktor; Aksesuar: tənzimləyicilər, məhsulun içərisində olan aksesuarlar list, dəmir setka;

Aspirator: plata, motor, idarəetmə düymələri; Aksesuar: metal filter, lampa, dekor üzlük;

Kondisioner: kompressor, plata, 4yol hissə, kapilyar, radiator, sensor, step motor; Aksesuar: filterlər, pult;    

Tozsoran: plata, motor Aksesuar: şotka, turba, şlanq, toz qabı;

Süpürgəli Tozsoran: motor, plata Aksesuar: fırça, adapter;

TV :LED,(ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wifi bloku; Aksesuar: pult, eynək, birləşdirici kabellər;

Ətçəkən: plata ,motor, reduktor; Aksesuar: bıçaq, buruq, setka;

Monitor: ekran, plata, sensor; Aksesuar: birləşdirici kabellər, cərəyan kabeli;

Quruducu: plata, motor, pompa, qapı kilidi, qızdırıcı, sensorlar, baraban, sayğac, kompressor; Aksesuar: kanalizasiya və su şlanqı, qoruyucu filter, qapı rezini;

Kombi: plata, pompa, klapan, sensorlar, qaz vintili, yanma kamerası, fan motor; Aksesuar: baca;

Notbuk: LCD Ekran, plata, HDD yaddaş (sərt disk), operativ yaddaş, ODD oxuyucu; Aksesuar: adapter;

Ev kinoteatrı, Saundbar, Musiqi Mərkəzi: plata, idarəetmə paneli, disk oxuducular; Aksesuar: idarəetmə pultu;

Qəhvə dəmləyən: plata, üyüdücü blok, qızdırıcı; Aksesuar: su qabı, zibil qabı, süd qabının şlanqı;

Generator ütü: pompa, qızdırıcı, su bakı, klapan, plata; Aksesuar: ərp oxu, su qabı;

Elektrikli tozsoran: motor, plata; Aksesuar: filter, şlanq, boru, fırça, zibil qabı, zibil qabının qapağı;

Robot tozsoran: motor, sensorlar, təkərlər; Aksesuar: filter, fırça, zibil qabı, silgəc parka;

Mikrodalğalı soba: transformator, maqnitron, plata, membran, kondinsator, diod, mikrik,  motorlar, lampa; Aksesuar: tarelka, kupler, slyuda qoruyucu;

Elektrikli soba: motor, plata; Aksesuar: sini, list, setka;

 

VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil:

*Şəxsi (məişət, ailə) ehtiyaclar üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmə məqsədi və həmçinin onun birbaşa təyinatına uyğun olmayan digər məqsədlərlə istifadə edilərsə;

Qeyd olunan hallarda VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatın şərtləri dayandırılmış hesab olunur:

* Məhsulda “Baku Service Copmany-dən” kənar servis və ya mütəxəssis tərəfindən təmir cəhdi izləri aşkarlanarsa, eyni zamanda məhsulun konstruksiyasında və ya sxemində istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmayan səbəbdən zədə yaranarsa;

* Naməlum səbəblərdən, bədbəxt hadisələrin, istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin düşünülmüş və ya ehtiyatsız hərəkətlərinin təsiri nəticəsində məhsulda qüsur yaranarsa; 

* Rütubət, yüksək və ya aşağı  temperatur, korroziya, oksidləşmə, məhsulun içərisinə kənar əşyaların (maddələrin), həşərat/canlıların düşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş mexaniki zədələnmələr aşkar olunarsa;

*Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

 

Təmir üçün müraciət  qaydaları :

VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı.

Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

Müştəri VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatını aldığı andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində xidmətindən istifadə etmədiyi halda onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir.

VİP Aksesuar  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş VİP Aksesuar  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

Qızıl Zəmanət Sertifikatın Təyinatı :  Mobil, TV, Dect telefon, Planşet .

Üstünlüklər :

* Məhsulun istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla),  istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar ( mayenin dahil olması və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində və ya elektrik cərəyanından yaranan zədələnmələr və s. kimi hallara şamil olunur.

* Məhsullarının, Korpus və Aksesuarlarından başqa (istisna: TV pult), istənilən detalına şamil olunur – ekran, plata, kamera, batareya, şarj birləşdiricisi, dinamiklar, aux yuvası.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtlərinə aid olan hissə öncə təmir olunur  və  həmin hissəsin təmiri mümkün olmadığı təqdirdə  qüsürlu hissə yalnız 1 (bir) dəfə yeni hissə ilə əvəz edilə bilər.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatina uyğun olaraq təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü istehsal zəmanət müddəti verilir.

* Təmir 14 iş gününü keçərsə, əldə etdiyiniz məhsulun 100 % dəyərində yenisini əldə edə bilərsiniz.

* Müştəri məhsulu təmir üçün təqdim etdikdə məhsulun təmirə yararlı olub-olmaması (diaqnostika nəticəsində ) qərarı yalnız “Baku Service Company” və onun səlahiyyətli servis mərkəzi tərəfindən verilir.

*  Məhsul Servisə Mərkəzinə təhvil verildikdə, diaqnostika olunur. Nəticədə, təmir müddətinin 48 saatdan çox olacağı müəyyən olunarsa, bu zaman müştəriyə əvəzedici məhsul verilir.

* Nağd və Taksit şəkildə əldə edilmiş məhsulu müştəri Qızıl Zəmanət Sertifikatı vasitəsi ilə 30 gün ərzində istənilən səbəbdən qaytara bilər. Bu halda Qızıl  Zəmanət Sertifikatın güzəştli şərti tədbiq edilmiş hesab edilir və Qızıl Zəmanət Sertifikatın qaytarılması icra edilmir.

* Böyük ölçülü televizorlar (ölçüsü 32+ düymdan yuxarı olanlar) müştərinin ünvanından səlahiyyətli servis mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən götürülür.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatının qüvvədə olduğu  müddətində  kompensasiya şərtlərlə məhsulu dəyişmək imkanı verilir . Cədvəl 1

* Qızıl Zəmanət Sertifikat qüvvədə olduğu    müddətində  məhsul təmirə yararsız olduğu halda kompensasiya aşağıda göstərilən şəkildə təmin olunur. Cədvəl 1 ( İstisna: daha öncə Qızıl Zəmanət Sertifikat  əsasında təmir  edilibsə və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, təmir məbləği kompensasiya məbləğindən çıxılacaq).

* Müştəri məhsulu təmir etdirmək istəmirsə, həmin məhsula Cədvəl 1 qeyd olunan şərtlər ilə kompensasiya tətbiq edilir.

Cədvəl 1

Müddət

Kompensasiya %

1 ayadək

100%

2-3 ay

80%

4-6 ay

70%

7-9 ay

60%

10-24 ay

50%

Qızıl Zəmanət Sertifikatın tarifləri aşağıda göstərilən kimidir:

Müddət

Ödəmə tipi

%

1 il

Nağd/Taksit

10%

1 il

Nisyə satış

13%

2 il

Nağd/Taksit

17%

2 il

Nisyə alış

19%

 

Qızıl Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil.

* Müştəri məhsulu diaqnostika və ya təmirə təqdim edərkən yaddaşında olan məlumat və faylların saxlanılmasına zəmanət verilmir.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtlərinə əsasən  məhsul təmir olunub və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə Qızıl Zəmanət Sertifikatının qüvvədə olduğu  müddətində  kompensasiya şərtlərlə məhsulu dəyişmək imkanı verilmir.

* Müştəri məhsulu Nisyə alış şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ Nisyə alış öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.

*Müştəri Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtlərindən yararlanaraq, ilk müraciətində məhsulu təmir etdirməyi  seçdiyi halda,  Qızıl Zəmanət Sertifikat  üzrə ikinci və daha sonraki müraciətlərində məhsulu qaytarma hüququnu itirmiş sayılır.

Qeyd olunanan hallarda Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtləri dayandırılmış hesab olunur.

* Məhsula “Baku Service Company” və səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühəndis, müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda Qızıl Zəmanət Sertifikatı ləğv olunur və Qızıl Zəmanət Sertifikatının ödəniş məbləğı qaytarılmır. (Müştəri Qizil Zəmanət Sertifikatin istifadə hüququnu itirir).      

Təmir üçün muraciət  qaydaları :

* Qızıl Zəmanət Sertifikatı.

* Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatında qeyd edilən seriya/imei ilə müştərinin təqdim etdiyi məhsulun seriyası/imei ilə  eyni olmalıdır.

Qızıl Zəmanət Sertifikatının şərtləri 14.11.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Qızıl Zəmanət Sertifikatının şərtləri 14.11.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

Premium Zəmanət Sertifikatı və onun şərtləri.

“Premium Zəmanət Sertifikatı” təminatına daxil olan mobil cihazlar : Apple, REALME, INFINIX,  TECNO, HONOR.

  1. “Premium Zəmanət Sertifikatı” Apple mobil cihazlarının aşağıda qeyd olunan hissələrində yaranmış qüsura görə verilir. Zəmanət müddəti ərzində qüsurun yaranma səbəbindən asılı olmayaraq, aşağıda qeyd olunan detallardan yalnız birinə tətbiq oluna bilər.

    * Ekran

    * Batareya  ( əldə edilmiş zəmanət müddətindən asılı olaraq 12 ayadək tutumu 80 %-dən, 13-24 ay ərzində 60 %-dən aşağı olduğu halda)

    * Kamera

Yuxarıda qeyd olunan detallardan birinin təmiri və ya dəyişdirilməsi əsnasında başqa hissənin təmirinə və dəyişdirilməsinə zərürət yaranarsa, bu xidmət üçün müştəri ödəniş etməlidir. Müştəri ödəniş etməkdən imtina etdiyi halda cihaz təmir olunmadan “Premium Zəmanət Sertifikatı” üçün ödənilən məbləğ müştəriyə geri qaytarılır.

 

  1. “Premium Zəmanət Sertifikatı” REALME, INFINIX, TECNO, HONOR mobil cihazların aşağıda qeyd olunan hallarda yaranmış qüsura görə verilir.

 

    * Məhsulun istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla), istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar ( mayenin daxil olması və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində və ya elektrik cərəyanından yaranan zədələnmələr və s. kimi hallara şamil olunur.

    * Təmirə ehtiyac olduğu zaman məhsul “BSC” servisə təqdim olunmalıdır.

    * Təmir müddəti 14 iş günü ərzində həyata keçirilir. Ehtiyat hissəsi olmadığı halda 60 günə qədər uzadıla bilər.

    * Təmiri mümkün olan qüsur halında hər bir cihaz üzrə təmir xərci məbləği şirkət hesabına ödənilir.

    * Məhsul servisə təhvil verildiyi anda diaqnostika olunaraq  təmir müddəti 48 saatdan artıq olduğu müəyyən olunarsa, bu zaman müştəriyə əvəzedici məhsul verilir.

    * Təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü zəmanət müddəti verilir. Təmirin mümkün olmaması və ya cihazın təmirə uyğun olmaması yalnız “BSC” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən təyin edilir.

    * Ehtiyyat hissə öncə təmir edilə bilər. Həmin hissənin təmiri mümkün olmadıqda isə qüsurlu hissə yalnız bir dəfə yeni hissə ilə əvəz edilə bilər.

    * Məhsul (cihaz) yalnız təmir olunur, onun dəyişdirilməsi və qaytarılması mümkün deyil.

    * Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda əldə edilmiş zəmanət müddəti əsnasında aşağıda göstərilmiş cədvələ uyğun kompensasiya təqdim edilir. ( İstisna: daha öncə “Premium Zəmanət Sertifikatı” əsasında təmir  edilibsə və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, təmir məbləği kompensasiya məbləğindən çıxılacaq ).

 

Şərtlərin qüvvədə olma müddətinin başlanması anından müştərinin müraciət müddəti

Kompensasiya məbləği

istifadə müddəti 1-3 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 75%-i;

istifadə müddəti 4-6 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 65%-i;

istifadə müddəti 7-9 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 55%-i;

istifadə müddəti 10-12 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 50%-i.

istifadə müddəti 13-24 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 30%-i.

 

Premium Zəmanət Sertifikatı tarifləri aşağıda göstərilən kimidir.

Müddət

Ödəmə tipi

%

6 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

7%

12 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

12%

24 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

17%

   

  1. Aşağıdakılar “Premium Zəmanət Sertifikatı” təminatına aid deyil.

     * Apple mobil cihazları: 1-ci bənddə qeyd olunan ehtiyat hissələrindən başqa digər ehtiyat hissələri.

* REALME, INFINIX,  TECNO, HONOR mobil cihazları: Korpus və Aksesuarlar.

     * Cihaz təmirə təqdim edildikdə yaddaşında olan məlumat və faylların saxlanılmasına zəmanət verilmir.

  1. Müştəri məhsulu Nisyə alış şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ Nisyə alış öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.

 

  1. Qeyd olunanan hallarda “Premium Zəmanət Sertifikatı”nın şərtləri dayandırılmış hesab olunur.

 

  * Məhsula “BSC” şirkətinin səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühəndis, müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda “Premium Zəmanət Sertifikatı” ləğv olunur və “Premium Zəmanət Sertifikatın”nın  ödəniş məbləğı qaytarılmır. (Müştəri “Premium Zəmanət Sertifikatı”nın istifadə hüququnu itirir).

   * Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə “Premium Zəmanət Sertifikatı” qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra “Premium Zəmanət Sertifikatı” əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

Premium Zəmanət Sertifikatının şərtləri 31.05.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Premium Zəmanət Sertifikatının şərtləri 31.05.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.