Zәmanәt
ZəmanətDUAL Zəmanət Sertifikatına Qızıl və VİP zəmanətlər daxildir.

DUAL Zəmanətə sahib istifadəçilər Qızıl və VİP Zəmanətin hər ikisinə sahib olur, lakin yalnız birindən eyni anda istifadə edə bilir. DUAL Zəmanət istifadəçisinin Qızıl və ya VİP Zəmanətin hansından, nə vaxt istifadə edə bilməsini isə müvafiq şərtlər müəyyən edir.

1. Satış tarixindən etibarən 1 (bir) il ərzində məhsulda mexaniki təsir və ya su (maye) düşməsi nəticəsində qüsur yaranıbsa, Qızıl Zəmanət şərtlərinə uyğun xidmət göstərilir. Bu halda məhsulun VİP‑zəmanəti hüquqi qüvvəsini itirmiş olur;
2. Satış tarixindən etibarən 1(bir) il ərzində Qızıl Zəmanət şərtlərinə uyğun məhsula xidmət göstərilməsinə ehtiyac olmasa, Qızıl Zəmanət müddəti bitmiş olur və məhsulun VİP zəmanət şərtləri qüvvəyə minir. Bu halda VİP zəmanət satış tarixindən hesablanır və verilmiş müddətdə qüvvədə olur;
3. Yəni, alıcı DUAL Zəmanət Sertifikatı aldıqda tək bir zəmanətdən istifadə edə biləcək (Qızıl və ya VİP Zəmanət).

Təmiri mümkün olan qüsur halında - hər bir cihaz üzrə təmir xərci məbləği Şirkət hesabına ödənilir;
Təmir müddəti 14 gün ərzində həyata keçirilir, Ehtiyat hissəsi olmadığı halda 30 günə qədər üzadıla bilər.
Təmir müddətində müştəriyə əvəzedici mal verilir.
Təmiri mümkün olmaması və ya təmirə uyğun olmamasını yalnız “Baku Servis Kompani” şirkəti mütəxəssisləri tərəfindən təyin edilir.
Təmiri mümkün olmadığı halda isə cihazın istifadə müddəti nəzərə alınmaqla, cihazın alqı‑satqı gününə olan qiyməti əsas götürülərək, şirkət tərəfindən müştəriyə aşağıdakı qaydada ödəniş edilir:

İstifadə müddəti 1 ayadək olduqda - cihazın alqı-satqı qiymətinin 100%-i;
İstifadə müddəti 2-3 ayadək olduqda - cihazın alqı-satqı qiymətinin 70%-i;
İstifadə müddəti 4-6 ayadək olduqda - cihazın alqı-satqı qiymətinin 60%-i;
İstifadə müddəti 7-9 ayadək olduqda - cihazın alqı-satqı qiymətinin 40%-i;
İstifadə müddəti 10-12 ayadək olduqda - cihazın alqı-satqı qiymətinin 30%-i.

 

Qızıl Zəmanət təminatına daxil olan cihazlar: televizorlar.

Qızıl Zəmanətnın müddəti 1(bir) ildir və ona görə haqq cihazın alqı-satqısı zamanı ödənilir.
İstehsalçı və ya satıcı tərəfindən verilən digər Zəmanətlərə daxil olan hallar Qızıl Zəmanət üzrə təminat ilə əhatə olunmur.
Xüsusi şərtlər:
a) Qızıl Zəmanət verilmiş hissə öncə təmir edilə bilər. Həmin hissənin təmiri mümkün olmadıqda isə qüsurlu hissə yalnız bir dəfə yeni hissə ilə əvəz edilə bilər.
b) Qızıl Zəmanət verilmiş cihazların üzərində olan estetik qüsurlara zəmanət verilmir.

Qızıl Zəmanət təminatına daxil olmayan hallar: Korpus, aksessuarlar, konektor, adapter, birləşdirici kabel, kənar şəxslərin müdaxiləsi nəticəsində yaranan qüsürlar.

VIP Zəmanət və onun şərtləri: İstehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanət müddəti qədər VIP zəmanət müddəti artırılır. TV: LED (ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wi‑fi bloku;

Xüsusi şərt: VIP Zəmanət müddətində məhsul (cihaz) yalnız təmir olunur. Onun dəyişdirilməsi və qaytarılması mümkün deyil.

 Qızıl Zəmanət Baku Electronics mağazalarından alınan: Mobil Telefon, TV, Dect Telefon, Planşet məhsullarına aid edilir.

Bu zəmanət korpus və aksesuarlar istisna olmaqla, istənilən detala şamil olunur. 

Qızıl zəmanət çərcivəsində məhsulda nasazlıq yarandıqda “Baku Service Company” tərəfindən məhsul pulsuz təmir olunur. Hər detal 1 (bir) dəfə dəyişdirilir və dəyişdirilən detala 30 gün zəmanət verilir. Böyük ölçülü televizorlar (ölçüsü 40 düymdən yuxarı olanlar) müştərinin ünvanından “Baku Service Company” əməkdaşı tərəfindən götürülür.

Nağd əldə edilmiş məhsulu müştəri Qızıl Zəmanət vasitəsi ilə 30 gün ərzində istənilən səbəbdən qaytara bilər.

Müştəri məhsulu “Baku Service Company”-də təmir etdirərsə, məhsulu qaytarma hüququnu itirmiş sayılır. Əgət məhsul təmirə yarasızdırsa və müştəri məhsulu qaytarmaq istəyirsə kompensasiya aşağıda göstərilən şəkildə təmin olunur:

 

Müddət

Qızıl Zəmanət

1 ayadək

100%

2-3 ay

80%

4-6 ay

70%

7-9 ay

60%

10-12 ay

50%

 

Təmir müddəti 14 gün olaraq təyin olunur, lakin ehtiyyat hissəsi olmadıqda 30 günə qədər uzadıla bilər.

Qızıl Zəmanət tarifləri aşağıda göstərilən kimidir:

Müddət

Ödəmə tipi

%

1 il

Nağd

7%

1 il

Hissəli alış

10%

 

Qızıl Zəmanət talonu 14 gün ərzində qaytarıla bilər. Məhsulu hissəli alış üsulu ilə alan və hissəli alış öhdəliyini yerinə yetirməyən müştərinin Qızıl Zəmanət talonundan istifadə hüququ keçərsiz sayılır. Bu hüquq müştəri üçün hissəli alış öhdəliyini yerinə yetirdikdən sonra bərpa olunur

Ətraflı şərtlər aşağıda qeyd olunub:

Baku Electronics bu şərtləri dəyişmək və ya əlavələr etmək hüququnu özündə saxlayır;

Müştəri malın diaqnostikası və cihazların təmirə yararlılığından asılı olaraq öz seçimi ilə qeyri-istehsal xarakterli mümkün nasazlıqların aradan qaldırılması (təmir edilməsi) hüququnu və/və ya bu İcra Şərtlərində göstərilmiş məbləğdə və qaydada kompensasiya məbləği əldə edir;

Qızıl Zəmanət malın istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla), istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar (məs.: içərisinə mayenin düşməsi və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində və ya elektrik cərəyanından yaranan zədələnmələr və s. kimi hallara şamil olunur;

Qızıl Zəmanət şərtlərinə daxil olmayan hissələr korpus və aksesuarlardır;

Ödəniş üsulu hissəli qeyd olunan alışlarda ödəniş öhdəliyi müştəri tərəfindən yerinə yetirilmədikdə öhdəlik bərpa olunana qədər Qızıl Zəmanət ləğv olunur;

Hazırkı İcra Şərtlərində göstərilənlər yalnız müştəri tərəfindən Qızıl Zəmanət talonu və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edilməklə həyata keçirilir;

Qızıl Zəmanət talonunda qeyd olunmuş eyniləşdirmə nömrəsi (seriya nömrəsi, yaxud İMEİ) ilə Müştərinin təqdim etdiyi malın eyniləşdirmə nömrəsi eyni olmalıdır;

Bu Qızıl Zəmanətə uyğun olaraq təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü zəmanət müddəti verilir;

Qızıl Zəmanət malın komplektliyinə və ləvazimatına (aksesuarlarına) tətbiq edilmir;

Məhsula BSC şirkətinin səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühən- dis, Müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda Qızıl Zəmanət talonu ləğv olunur (Müştəri Qızıl Zəmanət-dən istifadə hüququnu itirir).

 

 

 

Qızıl Zəmanət ödəniş şərtləri (hissəli ödənişləri) tam və vaxtında yerinə yetirilməyən mallara tətbiq edilmir;

“Baku Service Company” Qızıl Zəmanət şərtlərinin icrasını müştərinin razılığı olmadan üçüncü şəxslərə həvalə edə bilər. Belə olan halda BSC üçüncü şəxslərin öhdəliklərinə görə müştəri qarşısında özü məsuliyyət daşıyır;

Müştəri Qızıl Zəmanət talonunu aldığı andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində Qızıl Zəmanət xidmətindən istifadə etmədiyi halda, onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir;

Müştəri malı təmir üçün təqdim etdikdə malın təmirə yararlı olub-olmaması (diaqnostika nəticəsində) qərarı yalnız BSC və onun Səlahiyyətli Servis Mərkəzi tərəfindən verilir. Müştəri razılaşır ki, bu məsələnin həllində müştəri tərəfindən üçüncü şəxslərin cəlb edilməsi və onların qərarlarının rəhbər tutulması yolverilməzdir;

Televizorlar (ölçüsü 40 düymdən yuxarı olan) Müştərinin ünvanından Səlahiyyətli Servis Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən götürülür;

Müştəri malı diaqnostika və ya təmir üçün təqdim edərkən, həmin cihazdakı məlumatları, faylları başqa daşıyıcıya köçürməyi öz öhdəsinə götürür. Əksi olan halda BSC və onun Səlahiyyətli Servis Mərkəzi cihazdakı həmin məlumatların, faylların itməsinə və ya məhv olmasına görə heç bir məsuliyyət daşımır;

Qızıl Zəmanət müddətində məhsulun hər bir hissəsi yalnız 1 (bir) dəfə dəyişdirilə bilər;

Təmir olunmuş məhsul müştəri tərəfindən 90 gün ərzində Servisdən təhvil alınmırsa, o zaman BSC məhsulu Servisdə saxladığı hər günə görə saxlanılma haqqı hesablayır;

Məhsul təmirdə olduğu müddətdə Müştəriyə onu tələbi üzrə əvəzedici məhsul verilir;

Nağd şəkildə əldə edilmiş məhsulu müştəri Qızıl Zəmanət vasitəsi ilə 30 gün ərzində istənilən səbəbdən qaytara bilər;

Əgər Müştəri məhsulu təmir etdirmək istəmirsə, həmin məhsula aşağıda qeyd olunan məbləğdə kompensasiya tətbiq edilir;

 

Şərtlərin qüvvədə olma müddətinin başlanması anından müştərinin müraciət müddəti

Kompensasiya məbləği

istifadə müddəti 1 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 100%-i;

istifadə müddəti 2-3 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 80%-i;

istifadə müddəti 4-6 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 70%-i;

istifadə müddəti 7-9 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 60%-i;

istifadə müddəti 10-12 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 50%-i.

 

Hazırkı İcra Şərtlərinin 21-ci bəndində qeyd olunan kompensasiya şərtləri məhsul təmirə yararsız olduğu (istər təmirdən sonra, istərsə də ilkin diaqnostika zamanı) hala da şamil edilir. Məhsul təmir olunduğu halda qeyd olunan kompensasiya məhsulun təmirinə sərf olunan xərclər çıxılmaqla tətbiq edilir;

Müştəri Qızıl Zəmanətdən yararlanaraq, ilk müraciətində malı təmir etdirməyi seçdiyi halda, Qızıl Zəmanət üzrə ikinci və daha sonrakı müraciətlərində məhsulu qaytarma hüququnu itirmiş sayılır;

Müştəri məhsulu hissəli alış şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ hissəli alış öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.

Qızıl Zəmanət talonunun satış qiyməti məhsul növünə görə dəyişir. Tarif aşağıdakı kimidir:

Qızıl Zəmanət talonunun qüvvədə olma müddəti: Rəqəmsal kateqoriyası: (Məhsulun dəyərinin faizi) 

12 ay/nağd           7%

12 ay/hissəli alış   10%


VİP Zəmanət tv, monitor, noutbook, saundbar və bir çox müxtəlif növə aid məişət əşyalarına aid edilir.
Yalnız VİP Zəmanət sahiblərinə xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmət göstərilir. Bu Zəmanətə sahib müştərilərin məhsulları təmir olunana qədər onlar əvəzedici məhsulla təmin edilir.
VİP Zəmanətə sahib müştərilər məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı suallarına cavab verən qaynar xəttdən də yararlana bilir. Əgər xarab olan və ya zərər görən məhsulun təmiri mümkün deyilsə müştəriyə həmin malın qiymətində yeni məhsul verilir.
VİP Zəmanət alan müştərilər marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində texniki xidmətdən yararlana və istehsal qüsurları aşkarlanan məhsulu ödənişsiz təmir etdirə bilər.

Üstünlükləri:

Standart zəmanət müddətindən əlavə uzunmüddətli (marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində) texniki xidmətin göstərilməsi;
Məhsulda istehsal qüsurları aşkarlanarsa, həmin qüsurların ödənişsiz aradan qaldırılması;
Xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmət göstərilməsi;
Məhsulun təmir müddəti ərzində, alıcının təmir bitənə qədər əvəzedici məhsulla təmin olunması;
Məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı suallara cavab verən çağrı mərkəzi;
Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda, Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində müştəriyə həmin malın satış müqaviləsində göstərilən məbləğə (bu məbləğə yalnız malın qiyməti daxildir, digər xərclər daxil edilmir) uyğun mal verilir.
Şərtləri: VİP zəmanət müddətində, İstehsalçı şirkət tərəfindən təyin olunmuş zəmanət şərtləri əsasında xidmət göstərilir.

VİP məhsul təyinatı:

Soyuducu: Kompressor, fan motor, plata, sensor, displey plata, klapanlar, taymer, bimetal və s.
Paltaryuyan: Plata, motor, baraban, bak hissələri, pompa, qızdırıcı, pressuri, şkif və s.
Qabyuyan: plata, motor, bak, pompa, qızdırıçı, sensor, su sayğacı və s.
Bişirmə avadanlıqları: plata, alışqan bloku, vintillər, kontaktor və s.
Aspirator: plata, motor, idarəetmə düymələri, qapağın tənzimləmə mexanizmi
Kondisioner: kompressor, plata, 4yol hissə, kapilyar, radiator, sensor, step motor və s.
TV: LED, (ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wifi bloku və s.
Monitor: Ekran ,Plata ,Sensor,idarə etmə paneli
Quruducu: Plata, motor, pompa, qapi zamoku, qızdırıcı, sensorlar, baraban, sayğac, kompressor;
Kombi: Plata, pompa, klapan, sensorlar, qaz vintili, yanma kamerası, esenjor, fan motor;
Tozsoran: Plata,motor
Noutbuk: LCD Ekran, plata, HDD yaddaş (sərt disk), operativ yaddaş, ODD oxuyucu
Ev kinoteatrı: Plata, idarə etmə paneli, disk oxuducular
Soundbar: Plata, idarəetmə paneli
Musiqi Mərkəzi: Plata, idarə etmə paneli, Disk oxuducular
Qəhvə dəmləyən: Plata, üyüdücü blok ,qızdırıcı
Ət çəkən: Plata, motor, reduktor
Generator ütü: pompa, qızdırıcı, su bakı, klapan, plata

 

Müddəti:
Samsung markalı Soyuducu, Paltaryuyan, Qabyuyan, Soba, Bişirmə paneli, Mikrodalğalı soba və Aspiratorlara əlavə 2 il Zəmanət müddəti artırılır, Samsung markalı kondisionerlərə istehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanət müddəti qədər zəmanət müddəti artırılır.
LG Soyuducu, Paltaryuyan, Qabyuyan əlavə 2 il Zəmanət müddəti artırılır. LG markalı kondisionerlərə istehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanət müddəti qədər zəmanət müddəti artırılır.
Bosch, Siemens markalı Soyuducu, Paltaryuyan, Qabyuyan, Quruducu, Soba, Bişirmə paneli, Kondisioner, Mikrodalğalı soba və Aspiratorlara əlavə 3 il zəmanət müddəti artırılır.
Digər Brendlərə aid olan Kondisioner, TV, Kombi, Tozsoran, Ev Kinotetrı, Soundbar, Musiqi Mərkəzi, Qəhvə Dəmləyən, Generator ütü istehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanət müddəti qədər zəmanət müddəti artırılır.

Aşağıdakılar VİP Zəmanət sertifikatı təminatına aid deyil:

Zəmanət öhdəlikləri və pulsuz texniki xidmət, məhsulun komplektinə daxil olan aksesuarlara şamil edilmir:
Aksessuar: məhsuldan sökülmədən ayrıla bilən hissələrə deyilir;
Şəxsi (məişət, ailə) ehtiyaclar üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmə məqsədi və həmcinin onun birbaşa təyinatına uyğun olmayan digər məqsədlərlə istifadə edilərsə;
Məhsulda Baku Service Copmany-də kənar servis və ya mütəxəssis tərəfindən təmir cəhdi izləri aşkarlanarsa, eyni zamanda məhsulun konstruksiyasında və ya sxemində İstehsalcı tərəfindən nəzərdə tutulmayan səbəbdən zədə (Aksessuar istisna olmaqla) yaranarsa;
Naməlum səbəblərdən, bədbəxt hadisələrin, istehlakçının və ya uçüncü şəxslərin düşünülmüş və ya ehtiyyatsız hərəkətlərinin təsiri nəticəsində məhsulda qüsur yaranarsa;
Rütubət, yuksək və ya aşağı temperatur, korroziya, oksidləşmə,məhsulun icərisinə kənar əşyaların (maddələrin), həşərat/canlıların düşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş mexaniki zədələnmələr (Aksessuar istisna olmaqla) aşkar olunarsa.