Zәmanәt
ZəmanətDual Zəmanət Sertifikatının Təyinatı : TV, Monitor .

 • DUAL Zəmanət Sertifikatının istifadəçiləri Qızıl Zəmanət və VIP Zəmanət Sertifikatlarının hər ikisinə sahib olurlar, lakin yalnız birindən istifadə edə bilirlər.

           

Üstünlüklər :

 • Satış tarixindən etibarən 1 (bir) il ərzində məhsulda mexaniki təsir və ya su (maye) düşməsi nəticəsində qüsur yaranıbsa, Qızıl Zəmanət Sertifikatının şərtlərinə uyğun xidmət göstərilir. Bu halda məhsulun VIP Zəmanət Sertifikatı  hüquqi qüvvəsini itirmiş olur.

                                                                                                 

 • Qızıl Zəmanət Sertifikatı və onun şərtləri:

 

* Məhsulun istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla),  istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar ( mayenin daxil olması və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində və ya elektrik cərəyanından yaranan zədələnmələr və s. kimi hallara şamil olunur.

* Məhsulların korpus və aksesuarlarından başqa istənilən detalına şamil olunur – LED (ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wifi bloku, pult.

* Məhsul servis mərkəzinə təhvil verildikdə diaqnostika olunur. Nəticədə təmir müddətinin 48 saatdan çox olacağı müəyyən olunarsa, bu zaman müştəriyə əvəzedici məhsul verilir.

* Təmir müddəti 14 iş gününü keçərsə, əldə etdiyiniz məhsulun 100 % dəyərində yenisini əldə edə bilərsiniz.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatına uyğun olaraq təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü zəmanət müddəti verilir. (Mexaniki təsir nəticəsində yaranmış qüsurlar istisna olmaqla).

* Böyük ölçülü televizorlar (ölçüsü 32 düymdən yuxarı olanlar) müştərinin ünvanından səlahiyyətli servis mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən götürülür və təmirdən sonra ünvana təhvil verilir.

* Nağd  və taksit şəklində əldə edilmiş məhsulu müştəri Qızıl Zəmanət Sertifikatı vasitəsilə 30 gün ərzində istənilən səbəbdən qaytara bilər. Bu halda Qızıl  Zəmanət Sertifikatının  kompensasiya şərti tətbiq edilmiş hesab edilir və Qızıl Zəmanət Sertifikatı üçün ödənilən məbləğin qaytarılması icra edilmir.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatının qüvvədə olduğu müddətdə kompensasiya şərtləri ilə məhsulu dəyişmək imkanı verilir. Cədvəl 1

* Qızıl Zəmanət Sertifikatı qüvvədə olduğu müddətdə məhsul təmirə yararsız olduğu halda kompensasiya aşağıda göstərilən şəkildə təmin olunur. Cədvəl 1 ( İstisna: daha öncə Qızıl Zəmanət Sertifikatı əsasında təmir edilibsə və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, təmir məbləği kompensasiya məbləğindən çıxılacaq).

* Müştəri Dual Zəmanət Sertifikatından yararlanaraq ilk müraciətində məhsulu təmir etdirmək istəmirsə, həmin məhsula Cədvəl 1-də qeyd olunan şərtlərlə kompensasiya tətbiq edilir. Dual Zəmanət Sertifikatı üzrə ikinci və daha sonrakı  müraciətlərində məhsulu qaytarma hüququnu itirmiş sayılır.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtlərinə aid olan hissə öncə təmir olunur. Həmin hissəsin təmiri mümkün olmadığı təqdirdə  qüsurlu hissə yalnız 1 (bir) dəfə yeni hissə ilə əvəz edilə bilər.

* Müştəri məhsulu təmir üçün təqdim etdikdə məhsulun təmirə yararlı olub-olmaması (diaqnostika nəticəsində ) qərarı yalnız “Baku Service Company” və onun səlahiyyətli servis mərkəzi tərəfindən verilir.

*  Dual Zəmanət Sertifikatının şərtlərinə əsasən  məhsul təmir olunub və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə,  Dual Zəmanət Sertifikatının qüvvədə olduğu  müddətdə  kompensasiya şərtləri ilə məhsulu dəyişmək imkanı verilmir.

*Müştəri Dual Zəmanət Sertifikatının şərtlərindən yararlanaraq ilk müraciətində məhsulu təmir etdirməyi seçdiyi halda  Dual Zəmanət Sertifikatı  üzrə ikinci və daha sonrakı müraciətlərində məhsulu qaytarma hüququnu itirmiş sayılır.

* Müştəri məhsulu nisyə alış şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ nisyə alış öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.

 

                      Cədvəl 1

Müddət

Kompensasiya %

1 ayadək

100%

2-3 ay

80%

4-6 ay

70%

7-9 ay

60%

10-12 ay

50%

 • Satış tarixindən etibarən 1 (bir) il ərzində Qızıl Zəmanət Sertifikatının şərtlərinə uyğun məhsula xidmət göstərilməsinə ehtiyac olmasa, Qızıl Zəmanət Sertifikatının müddəti bitmiş olur və məhsulun VIP Zəmanət Sertifikatının şərtləri qüvvəyə minir.

 

* İstehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanətdən əlavə həmin müddət qədər (marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində) texniki xidmətin göstərilməsi.

* VIP Zəmanət Sertifikatı müddəti ərzində məhsulda yaranan istehsal qüsurlarının ödənişsiz aradan qaldırılması.

* Məhsulların korpus və aksesuarlarından başqa istənilən detalına şamil olunur – LED (ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wifi bloku.

* Böyük ölçülü televizorlar (ölçüsü 32 düymdan yuxarı olanlar) müştərinin ünvanından səlahiyyətli servis mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən götürülür və təmirdən sonra ünvana təhvil verilir.

* Məhsulun təmir müddəti 7 iş gününü keçdiyi halda təmir müddəti bitənə qədər alıcının əvəzedici məhsulla təmin olunması.

* Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində müştəriyə həmin məhsulun satış müqaviləsində göstərilən məbləğinə (bu məbləğə yalnız məhsulun qiyməti daxildir, digər xərclər daxil edilmir) uyğun məhsulun verilməsi.

* VIP Zəmanət Sertifikatı müddəti ərzində məhsul yalnız təmir olunur, dəyişdirilməsi və qaytarılması mümkün deyil.

* Xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmətin göstərilməsi

* Məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı sualların “ 991” çağrı mərkəzi tərəfindən cavablandırılması.

 

Dual Zəmanət

Ödəniş tipi

 

Nağd/Taksit

10%

Nisyə alış

13%

                                                                                                                                                      

 • Aşağıdakılar Dual Zəmanət Sertifikati təminatına aid deyil.

 

* Dual Zəmanət Sertifikatı verilmiş cihazların üzərində olan estetik qüsurlara şamil olunmur.

* Zəmanət öhdəlikləri və pulsuz texniki xidmət, korpus və məhsulun komplektinə daxil olan aksesuarlara (məhsuldan sökülmədən ayrıla bilən hissələr) şamil edilmir.         

* Müştəri məhsulu diaqnostika və ya təmirə təqdim edərkən yaddaşında olan məlumat və faylların saxlanılmasına zəmanət verilmir.

 • Qeyd olunnan hallarda Dual Zəmanət Sertifikatının şərtləri dayandırılmış hesab olunur.

 

*Məhsula “Baku Service Company” və səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühəndis, müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda DUAL Zəmanət Sertifikatı ləğv olunur və DUAL Zəmanət Sertifikatının ödəniş məbləğı qaytarılmır. (Müştəri DUAL Zəmanət Sertifikatını istifadə hüququnu itirir).

*Nisyə satış müqaviləsinə, əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə DUAL Zəmanət Sertifikatı qüvvədən düşür. Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra DUAL Zəmanət Sertifikatı əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

 • Təmir üçün müraciət qaydaları:

 

* DUAL Zəmanət Sertifikatı.

* Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

* DUAL Zəmanət Sertifikatında qeyd edilən seriya nömrəsi ilə müştərinin təqdim etdiyi məhsulun seriyası  eyni olmalıdır.

Müştəri DUAL Zəmanət Sertifikatını aldığı andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində xidmətindən istifadə etmədiyi halda onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir.

Dual Zəmanət Sertifikatının şərtləri 15.08.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Dual Zəmanət Sertifikatının şərtləri 15.08.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

Qızıl Zəmanət Sertifikatın Təyinatı :  Mobil, TV, Dect telefon, Planşet .

Üstünlüklər :

* Məhsulun istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla),  istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar ( mayenin dahil olması və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində və ya elektrik cərəyanından yaranan zədələnmələr şamil olunur.

* Məhsullarının, Korpus və Aksesuarlarından başqa (istisna: TV pult), istənilən detalına şamil olunur – ekran, plata, kamera, batareya, şarj birləşdiricisi, dinamiklar, aux yuvası.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtlərinə aid olan hissə öncə təmir olunur. Həmin hissəsin təmiri mümkün olmadığı təqdirdə  qüsürlu hissə yalnız 1 (bir) dəfə yeni hissə ilə əvəz edilə bilər.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatina uyğun olaraq təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü istehsal zəmanət müddəti verilir.

* Təmir 14 iş gününü keçərsə, əldə etdiyiniz məhsulun 100 % dəyərində yenisini əldə edə bilərsiniz.

* Müştəri məhsulu təmir üçün təqdim etdikdə məhsulun təmirə yararlı olub-olmaması (diaqnostika nəticəsində ) qərarı yalnız “Baku Service Company” və onun səlahiyyətli servis mərkəzi tərəfindən verilir.

*  Məhsul Servis Mərkəzinə təhvil verildikdə, diaqnostika olunur. Nəticədə, təmir müddətinin 48 saatdan çox olacağı müəyyən olunarsa, bu zaman müştəriyə əvəzedici məhsul verilir.

* Nağd və Taksit şəkildə əldə edilmiş məhsulu müştəri Qızıl Zəmanət Sertifikatı vasitəsi ilə 30 gün ərzində istənilən səbəbdən qaytara bilər. ( Qutu və aksesuarlar xaric ). Bu halda Qızıl  Zəmanət Sertifikatın güzəştli şərti tədbiq edilmiş hesab edilir və Qızıl Zəmanət Sertifikatın qaytarılması icra edilmir.

* Böyük ölçülü televizorlar (ölçüsü 32+ düymdan yuxarı olanlar) müştərinin ünvanından səlahiyyətli servis mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən götürülür.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatının qüvvədə olduğu  müddətində  kompensasiya şərtlərlə məhsulu dəyişmək imkanı verilir . Cədvəl 1

* Qızıl Zəmanət Sertifikat qüvvədə olduğu    müddətində  məhsul təmirə yararsız olduğu halda kompensasiya aşağıda göstərilən şəkildə təmin olunur. Cədvəl 1 ( İstisna: daha öncə Qızıl Zəmanət Sertifikat  əsasında təmir  edilibsə və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, təmir məbləği kompensasiya məbləğindən çıxılacaq).

* Müştəri məhsulu təmir etdirmək istəmirsə, həmin məhsula Cədvəl 1 qeyd olunan şərtlər ilə kompensasiya tətbiq edilir.

*Kompensasiya şərtlərindən yararlanmaq üçün məhsulun qutu və aksessuarları tam komplekt şəkildə servisə təqdim edilməlidir.

Cədvəl 1

Müddət

Kompensasiya %

1 ayadək

100%

2-3 ay

80%

4-6 ay

70%

7-9 ay

60%

10-24 ay

50%

Qızıl Zəmanət Sertifikatın tarifləri aşağıda göstərilən kimidir:

Müddət

Ödəmə tipi

%

1 il

Nağd/Taksit

10%

1 il

Nisyə satış

13%

2 il

Nağd/Taksit

17%

2 il

Nisyə alış

19%

Qızıl Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil.

* Müştəri məhsulu diaqnostika və ya təmirə təqdim edərkən yaddaşında olan məlumat və faylların saxlanılmasına zəmanət verilmir.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtlərinə əsasən  məhsul təmir olunub və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə Qızıl Zəmanət Sertifikatının qüvvədə olduğu  müddətində  kompensasiya şərtlərlə məhsulu dəyişmək imkanı verilmir.

* Müştəri məhsulu Nisyə alış şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ Nisyə alış öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.

*Müştəri Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtlərindən yararlanaraq, ilk müraciətində məhsulu təmir etdirməyi  seçdiyi halda,  Qızıl Zəmanət Sertifikat  üzrə ikinci və daha sonraki müraciətlərində məhsulu qaytarma hüququnu itirmiş sayılır.

* “Qızıl Zəmanət Sertifikatı” nın şərtlərinə istifadə nəticəsində yaranan estetik və kosmetik qüsurlar  şamil olunmur.

Qeyd olunanan hallarda Qızıl Zəmanət Sertifikatın şərtləri dayandırılmış hesab olunur.

* Məhsula “Baku Service Company” və səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühəndis, müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda “Qızıl Zəmanət Sertifikatını” ləğv olunur və  “Qızıl Zəmanət Sertifikatını” ödəniş məbləğı qaytarılmır. (Müştəri “Qızıl Zəmanət Sertifikatını” istifadə hüququnu itirir).

 * Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə “Qızıl Zəmanət Sertifikatını” qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra “Qızıl Zəmanət Sertifikatını” əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

Təmir üçün muraciət  qaydaları :

* Qızıl Zəmanət Sertifikatı.

* Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

* Qızıl Zəmanət Sertifikatında qeyd edilən seriya/imei ilə müştərinin təqdim etdiyi məhsulun seriyası/imei ilə  eyni olmalıdır.

*Məhsulun qutusu və aksesuarları.

 

 

Müştəri Qızıl Zəmanət Sertifikatını aldığı andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində xidmətindən istifadə etmədiyi halda, onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir.

 

Qızıl  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 14.11.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Qızıl Zəmanət Sertifikatının şərtləri 14.11.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

Üstünlüklər :

* İstehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanətdən əlavə həmin müddət qədər (marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində) texniki xidmətin göstərilməsi.

* VİP Zəmanət müddəti ərzində məhsulda yaranan istehsal qüsurlarının ödənişsiz aradan qaldırılması.

* Məhsulun təmir müddəti 7 iş gününü keçdiyi halda təmir müddəti bitənə qədər alıcının əvəzedici məhsulla təmin olunması (soyuducu, paltaryuyan, qabyuyan, TV, quruducu, kombi, notbuk).

* Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində müştəriyə həmin məhsulun satış müqaviləsində göstərilən məbləğinə (bu məbləğə yalnız məhsulun qiyməti daxildir, digər xərclər daxil edilmir) uyğun məhsulun verilməsi.

* Böyük məişət əşyalarının ünvandan götürülməsi, təmirdən sonra ünvana təhvil verilməsi (Televizorlar 32+ düymdan yuxarı).

* Xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmətin göstərilməsi.

* Məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı sualların “ 991” çağrı mərkəzi tərəfindən cavablandırılması.

 

                   Tariflər aşağıda göstərildiyi kimidir :

VİP Zəmanət

Qiymət

6%

                                                            

                                                               VİP MƏHSUL Təyinatı :

Soyuducu: Kompressor, fan motor, plata, sensor, displey plata, klapanlar, taymer, bimetal.

Paltaryuyan: Plata, motor, baraban, bak hissələri, pompa, qızdırıcı, pressuri, şkif.

Qabyuyan: plata, motor, bak, pompa, qızdırıcı, sensor, su sayğacı.

Bişirmə avadanlıqları: plata, alışqan bloku, vintillər, kontaktor.

Mikrodalğalı soba: transformator, maqnitron, plata, membran, kondinsator, diod, mikrik,  motorlar, lampa.

Elektrik soba: motor, plata.

Aspirator: plata, motor, idarəetmə düymələri, qapağın tənzimləmə mexanizmi.

Kondisioner: kompressor, plata, 4yol hissə, kapilyar, radiator, sensor, step motor.

TV: LED, (ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wifi bloku.SssSSsssss

Monitor: Ekran, Plata, Sensor, idarəetmə paneli.

Quruducu: Plata, motor, pompa, qapı kilidi, qızdırıcı, sensorlar, baraban, sayğac, kompressor.

Kombi: Plata, pompa, klapan, sensorlar, qaz vintili, yanma kamerası, fan motor.

Notbuk: LCD Ekran, plata, HDD yaddaş ( sərt disk ), operativ yaddaş, ODD oxuyucu.

Ev kinoteatrı, Soundbar, Musiqi Mərkəzi: Plata , idarə etmə paneli, Disk oxuducular.

Qəhvə dəmləyən: Plata, üyüdücü blok, qızdırıcı.

Ət çəkən:Plata ,motor, reduktor.

Generator ütü: pompa, qızdırıcı,su bakı, klapan, plata.

Süpürgəli tozsoran: motor, plata.

Robot tozsoran: motor, sensorlar, təkərlər.

Elektrikli tozsoran: motor, plata.sss

Tozsoran: plata, motor.

 

Aşağıdakılar VİP Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil:

* Zəmanət öhdəlikləri və pulsuz texniki xidmət, məhsulun komplektinə daxil olan aksesuarlara (məhsuldan sökülmədən ayrıla bilən hissələr) şamil edilmir.

* Şəxsi (məişət, ailə) ehtiyaclar üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmə məqsədi və həmçinin onun birbaşa təyinatına uyğun olmayan digər məqsədlərlə istifadə edilərsə.

 

Qeyd olunan hallarda VİP Zəmanət Sertifikatının şərtləri dayandırılmış hesab olunur:

* Məhsulda “Baku Service Copmany”dən kənar servis və ya mütəxəssis tərəfindən təmir cəhdi izləri aşkarlanarsa, eyni zamanda məhsulun konstruksiyasında və ya sxemində İstehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmayan səbəbdən zədə yaranarsa.

* Naməlum səbəblərdən, bədbəxt hadisələrin, istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin düşünülmüş və ya ehtiyatsız hərəkətlərinin təsiri nəticəsində məhsulda qüsur yaranarsa.

* Rütubət, yüksək və ya aşağı  temperatur, korroziya, oksidləşmə, məhsulun içərisinə kənar əşyaların (maddələrin), həşərat/canlıların düşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş mexaniki zədələnmələr aşkar olunarsa.

*Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə VİP Zəmanət Sertifikatı qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra VİP Zəmanət Sertifikatı əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

Təmir üçün müraciət  qaydaları :

* VİP Zəmanət Sertifikatı.

* Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

 

Müştəri VİP Zəmanət Sertifikatını aldığı andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində xidmətindən istifadə etmədiyi halda onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir.

VİP  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş VİP  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

 

Premium Zəmanət Sertifikatı və onun şərtləri.

“Premium Zəmanət Sertifikatı” təminatına daxil olan mobil cihazlar : Apple, REALME, INFINIX,  TECNO, HONOR.

 1. “Premium Zəmanət Sertifikatı” Apple mobil cihazlarının aşağıda qeyd olunan hissələrində yaranmış qüsura görə verilir. Zəmanət müddəti ərzində qüsurun yaranma səbəbindən asılı olmayaraq, aşağıda qeyd olunan detallardan yalnız birinə tətbiq oluna bilər.

    * Ekran

    * Batareya  ( əldə edilmiş zəmanət müddətindən asılı olaraq 12 ayadək tutumu 80 %-dən, 13-24 ay ərzində 60 %-dən aşağı olduğu halda)

    * Kamera

Yuxarıda qeyd olunan detallardan birinin təmiri və ya dəyişdirilməsi əsnasında başqa hissənin təmirinə və dəyişdirilməsinə zərürət yaranarsa, bu xidmət üçün müştəri ödəniş etməlidir. Müştəri ödəniş etməkdən imtina etdiyi halda cihaz təmir olunmadan “Premium Zəmanət Sertifikatı” üçün ödənilən məbləğ müştəriyə geri qaytarılır.

 1. “Premium Zəmanət Sertifikatı” REALME, INFINIX, TECNO, HONOR mobil cihazların aşağıda qeyd olunan hallarda yaranmış qüsura görə verilir.

    * Məhsulun istehsalat (zavod/fabrik) qüsurlarına deyil, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yaranan təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla), istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar ( mayenin daxil olması və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində və ya elektrik cərəyanından yaranan zədələnmələr və s. kimi hallara şamil olunur.

    * Təmirə ehtiyac olduğu zaman məhsul “BSC” servisə təqdim olunmalıdır.

    * Təmir müddəti 14 iş günü ərzində həyata keçirilir. Ehtiyat hissəsi olmadığı halda 60 günə qədər uzadıla bilər.

    * Təmiri mümkün olan qüsur halında hər bir cihaz üzrə təmir xərci məbləği şirkət hesabına ödənilir.

    * Məhsul servisə təhvil verildiyi anda diaqnostika olunaraq  təmir müddəti 48 saatdan artıq olduğu müəyyən olunarsa, bu zaman müştəriyə əvəzedici məhsul verilir.

    * Təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü zəmanət müddəti verilir. Təmirin mümkün olmaması və ya cihazın təmirə uyğun olmaması yalnız “BSC” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən təyin edilir.

    * Ehtiyyat hissə öncə təmir edilə bilər. Həmin hissənin təmiri mümkün olmadıqda isə qüsurlu hissə yalnız bir dəfə yeni hissə ilə əvəz edilə bilər.

    * Məhsul (cihaz) yalnız təmir olunur, onun dəyişdirilməsi və qaytarılması mümkün deyil.

    * Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda əldə edilmiş zəmanət müddəti əsnasında aşağıda göstərilmiş cədvələ uyğun kompensasiya təqdim edilir. ( İstisna: daha öncə “Premium Zəmanət Sertifikatı” əsasında təmir  edilibsə və ya yeni hissə ilə dəyişdirilibsə, təmir məbləği kompensasiya məbləğindən çıxılacaq ).

 

Şərtlərin qüvvədə olma müddətinin başlanması anından müştərinin müraciət müddəti

Kompensasiya məbləği

istifadə müddəti 1-3 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 75%-i;

istifadə müddəti 4-6 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 65%-i;

istifadə müddəti 7-9 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 55%-i;

istifadə müddəti 10-12 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 50%-i.

istifadə müddəti 13-24 ayadək olduqda

məhsulun alış qiymətinin 30%-i.

 

Premium Zəmanət Sertifikatı tarifləri aşağıda göstərilən kimidir.

Müddət

Ödəmə tipi

%

6 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

7%

12 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

12%

24 ay

Nağd/Taksit/ Nisyə satış

17%

   

 1. Aşağıdakılar “Premium Zəmanət Sertifikatı” təminatına aid deyil.

     * Apple mobil cihazları: 1-ci bənddə qeyd olunan ehtiyat hissələrindən başqa digər ehtiyat hissələri.

* REALME, INFINIX,  TECNO, HONOR mobil cihazları: Korpus və Aksesuarlar.

     * Cihaz təmirə təqdim edildikdə yaddaşında olan məlumat və faylların saxlanılmasına zəmanət verilmir.

 1. Müştəri məhsulu Nisyə alış şərti ilə əldə edibsə, müştəriyə kompensasiya məbləği qaytarılmalı olduğu təqdirdə qeyd olunan məbləğ Nisyə alış öhdəliyinin bağlanılmasına sərf olunur.
 2. Qeyd olunanan hallarda “Premium Zəmanət Sertifikatı”nın şərtləri dayandırılmış hesab olunur.

  * Məhsula “BSC” şirkətinin səlahiyyətli servis mərkəzlərindən başqa hər hansı bir kənar müdaxilə (digər servis, usta, mühəndis, müştəri, istifadəçi, hər hansı digər hüquqi və ya fiziki şəxs və s.) olduqda “Premium Zəmanət Sertifikatı” ləğv olunur və “Premium Zəmanət Sertifikatın”nın  ödəniş məbləğı qaytarılmır. (Müştəri “Premium Zəmanət Sertifikatı”nın istifadə hüququnu itirir).

   * Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə “Premium Zəmanət Sertifikatı” qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra “Premium Zəmanət Sertifikatı” əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

 

 1. Təmir üçün muraciət qaydaları :

Premium Zəmanət Sertifikatı.

Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

Premium Zəmanət Sertifikatında qeyd edilən seriya/imei ilə müştərinin təqdim etdiyi məhsulun seriyası/imei ilə  eyni olmalıdır.

 

 Müştəri “Premium Zəmanət Sertifikatı”nı aldığı andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində xidmətindən istifadə etmədiyi halda onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir.

Premium  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 01.06.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş Premium  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 01.06.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.

 

Üstünlüklər :

* İstehsalçı şirkətin təqdim etdiyi zəmanətdən əlavə həmin müddət qədər (marka və məhsuldan asılı olaraq 1, 2, 3 il ərzində) texniki xidmətin göstərilməsi.

* VİP Zəmanət müddəti ərzində məhsulda yaranan istehsal qüsurlarının ödənişsiz aradan qaldırılması.

* Məhsulun satış tarixindən 1 il müddətində sıradan çıxmış aksesuarları təqdim etməklə aşağıda qeyd olunan aksesuarların yalnız bir  dəfə əvəzlənməsi.

* Məhsulun təmir müddəti 7 iş gününü keçdiyi halda təmir müddəti bitənə qədər alıcının əvəzedici məhsulla təmin olunması (soyuducu, paltaryuyan, qabyuyan, TV, quruducu, kombi, notbuk).

* Məhsulun təmiri mümkün olmadıqda Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində müştəriyə həmin məhsulun satış müqaviləsində göstərilən məbləğinə (bu məbləğə yalnız məhsulun qiyməti daxildir, digər xərclər daxil edilmir) uyğun məhsulun verilməsi.

* Böyük məişət əşyalarının ünvandan götürülməsi, təmirdən sonra ünvana təhvil verilməsi (Televizorlar 32+ düymdən yuxarı).

* Xüsusi ayrılmış peşəkar qrup tərəfindən "Ekspress" xidmətin göstərilməsi.

* Məhsulun istifadə qaydaları və texniki xidmətlə bağlı sualların  “ 991” çağrı mərkəzi tərəfindən cavablandırılması.

 

               Tariflər aşağıda göstərildiyi kimidir :

VİP AKSESUAR/MƏHSUL

Qiymət

10%

 

 VIP AKSESUAR/MƏHSUL təyinatı:

Soyuducu: kompressor, fan motor, plata, sensor, displey plata, klapanlar, taymer, bimetal; Aksesuar: məhsulun içərisində olan plastik və şüşə əşyalar, qapı rezini;

Paltaryuyan: plata, motor, baraban, bak hissələri, pompa, qızdırıcı, pressuri, şkif; Aksesuar: su şlanqları, qapı rezini (diafragma), filterlər;                           

Qabyuyan: plata, motor, bak, pompa, qızdırıcı, sensor, su sayğacı; Aksesuar: su şlanqları ,filterlər , məhsulun içərisində olan plastik və dəmir aksesuarlar;

Bişirmə avadanlıqları: plata, alışqan bloku, vintillər, kontaktor; Aksesuar: tənzimləyicilər, məhsulun içərisində olan aksesuarlar list, dəmir setka;

Aspirator: plata, motor, idarəetmə düymələri; Aksesuar: metal filter, lampa, dekor üzlük;

Kondisioner: kompressor, plata, 4yol hissə, kapilyar, radiator, sensor, step motor; Aksesuar: filterlər, pult;    

Tozsoran: plata, motor Aksesuar: şotka, turba, şlanq, toz qabı;

Süpürgəli Tozsoran: motor, plata Aksesuar: fırça, adapter;

TV :LED,(ekran), plata, qida bloku, şleyflər, tikon plata, sensor düymələr, wifi bloku; Aksesuar: pult, eynək, birləşdirici kabellər;

Ətçəkən: plata ,motor, reduktor; Aksesuar: bıçaq, buruq, setka;

Monitor: ekran, plata, sensor; Aksesuar: birləşdirici kabellər, cərəyan kabeli;

Quruducu: plata, motor, pompa, qapı kilidi, qızdırıcı, sensorlar, baraban, sayğac, kompressor; Aksesuar: kanalizasiya və su şlanqı, qoruyucu filter, qapı rezini;

Kombi: plata, pompa, klapan, sensorlar, qaz vintili, yanma kamerası, fan motor; Aksesuar: baca;

Notbuk: LCD Ekran, plata, HDD yaddaş (sərt disk), operativ yaddaş, ODD oxuyucu; Aksesuar: adapter;

Ev kinoteatrı, Saundbar, Musiqi Mərkəzi: plata, idarəetmə paneli, disk oxuducular; Aksesuar: idarəetmə pultu;

Qəhvə dəmləyən: plata, üyüdücü blok, qızdırıcı; Aksesuar: su qabı, zibil qabı, süd qabının şlanqı;

Generator ütü: pompa, qızdırıcı, su bakı, klapan, plata; Aksesuar: ərp oxu, su qabı;

Elektrikli tozsoran: motor, plata; Aksesuar: filter, şlanq, boru, fırça, zibil qabı, zibil qabının qapağı;

Robot tozsoran: motor, sensorlar, təkərlər; Aksesuar: filter, fırça, zibil qabı, silgəc parka;

Mikrodalğalı soba: transformator, maqnitron, plata, membran, kondinsator, diod, mikrik,  motorlar, lampa; Aksesuar: tarelka, kupler, slyuda qoruyucu;

Elektrikli soba: motor, plata; Aksesuar: sini, list, setka;

 

VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı təminatına aid deyil:

*Şəxsi (məişət, ailə) ehtiyaclar üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmə məqsədi və həmçinin onun birbaşa təyinatına uyğun olmayan digər məqsədlərlə istifadə edilərsə;

Qeyd olunan hallarda VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatın şərtləri dayandırılmış hesab olunur:

* Məhsulda “Baku Service Copmany-dən” kənar servis və ya mütəxəssis tərəfindən təmir cəhdi izləri aşkarlanarsa, eyni zamanda məhsulun konstruksiyasında və ya sxemində istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmayan səbəbdən zədə yaranarsa;

* Naməlum səbəblərdən, bədbəxt hadisələrin, istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin düşünülmüş və ya ehtiyatsız hərəkətlərinin təsiri nəticəsində məhsulda qüsur yaranarsa; 

* Rütubət, yüksək və ya aşağı  temperatur, korroziya, oksidləşmə, məhsulun içərisinə kənar əşyaların (maddələrin), həşərat/canlıların düşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş mexaniki zədələnmələr aşkar olunarsa;

*Nisyə satış müqaviləsinə əsasən müəyyən edilən ödəniş icra edilməyən tarixdə VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı qüvvədən düşür.
Nisyə satış müqaviləsi üzrə borc məbləği ödənildikdən sonra VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı əvvəlki şərtlərlə bərpa edilir.

 

Təmir üçün müraciət  qaydaları :

VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatı.

Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

Müştəri VİP AKSESUAR/MƏHSUL  Zəmanət Sertifikatını aldığı andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində xidmətindən istifadə etmədiyi halda onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir.

VİP Aksesuar  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixində yeniləndi.

Yenilənmiş VİP Aksesuar  Zəmanət Sertifikatının şərtləri 04.05.2023 tarixindən etibarən alınan məhsullarda keçərlidir.